Dana Hanáková
účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, asistenčné práce, personálna agenda, spracovanie miezd, správa registratúry, finančný manažment
  - kancelárske práce
- účtovníctvo a mzdy
- správa registratúry, uchovávanie dokladov v registratúrnom stredisku,
- projektové účtovníctvo (granty),
spracovanie žiadostí pre zúčtovanie projektov z europskych fondov, finančné správy,
- finančný manažment
 
 
  - O firme
  - Registratúra, archív
  - Asistenčné práce
  - Finančný manažment
  - Účtovníctvo, mzdy
  - Projektové účtovníctvo
  - Kontakty
Účtovníctvo, mzdy

v spolupráci s odborníkmi, zabezpečujem:

  • vednie jednoduchého účtovníctva
  • vedenie podvojného účtovníctva
  • personalistiku
  • mzdové účtovníctvo
+421 905 548 872
Belinského 7, 851 01 Bratislava
Copyright 2017. Dana Hanáková  
Powered by Webcredit s.r.o.