Dana Hanáková
účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, asistenčné práce, personálna agenda, spracovanie miezd, správa registratúry, finančný manažment
  - kancelárske práce
- účtovníctvo a mzdy
- správa registratúry, uchovávanie dokladov v registratúrnom stredisku,
- projektové účtovníctvo (granty),
spracovanie žiadostí pre zúčtovanie projektov z europskych fondov, finančné správy,
- finančný manažment
 
 
  - O firme
  - Registratúra, archív
  - Asistenčné práce
  - Finančný manažment
  - Účtovníctvo, mzdy
  - Projektové účtovníctvo
  - Kontakty
Registratúra, archív

V zmysle zákona č.395/2002 o archívoch a registratúrach zabezpečujem externý výkon registratúry.

V rámci tejto služby ponúkam:

  • vypracovanie registratúrneho poriadku a plánu,
  • vedenie registratúrneho strediska
  • vyraďovacie konanie v zmysle schváleného registratúrneho poriadku a plánu
  • trvalé uchovávanie registratúry v registratúrnom stredisku v Bratislave 

 

+421 905 548 872
Belinského 7, 851 01 Bratislava
Copyright 2017. Dana Hanáková  
Powered by Webcredit s.r.o.