Dana Hanáková
účtovníctvo, ekonomické poradenstvo, asistenčné práce, personálna agenda, spracovanie miezd, správa registratúry, finančný manažment
  - kancelárske práce
- účtovníctvo a mzdy
- správa registratúry, uchovávanie dokladov v registratúrnom stredisku,
- projektové účtovníctvo (granty),
spracovanie žiadostí pre zúčtovanie projektov z europskych fondov, finančné správy,
- finančný manažment
 
 
  - O firme
  - Registratúra, archív
  - Asistenčné práce
  - Finančný manažment
  - Účtovníctvo, mzdy
  - Projektové účtovníctvo
  - Kontakty
O firme

Svoju firmu som založila v roku 2005.

Zaoberám sa administratívno-ekonomickými prácami pre firmy a neziskové organizácie. V spolupráci s odborníkmi, vedením účtovníctva a miezd a celkovou administratívou organizácie.

Ponúkam voľné kapacity pre dlhodobé uloženie dokumentov v registratúrnom stredisku v Bratislave.

+421 905 548 872
Belinského 7, 851 01 Bratislava
Copyright 2017. Dana Hanáková  
Powered by Webcredit s.r.o.